ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 17 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2562 และ 7 มกราคม - 11 มีนาคม 2562 2 มกราคม 2562
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 14 พฤศจิกายน 2561
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2561 26 ตุลาคม 2561
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2561 28 กันยายน 2561
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 9 กันยายน 2561 30 สิงหาคม 2561
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบ TOEIC วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ 5 กรกฎาคม 2561
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบ TOEFL ITP วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ 5 กรกฎาคม 2561
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEIC วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 33 ห้อง 3311 14 มิถุนายน 2561
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEFL ITP วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม 14 มิถุนายน 2561
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน กลุ่ม 1 วันที่ 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน กลุ่ม 2 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 วันที่ 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.