ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT 3 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 New ประกาศรายชื่อ ETT 19 พฤษภาคม 2562
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 18 กุมภาพันธ์ 2562
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 16 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.