ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 32 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 New ประกาศรายชื่อ EET 16 มกราคม 2562
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 20 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 11 มกราคม 2562
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 26 ธันวาคม 2561
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 ธันวาคม 2561
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 26 พฤศจิกายน 2561
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 16 พฤศจิกายน 2561
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 29 ตุลาคม 2561
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 ตุลาคม 2561
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 -30 กันยายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 1 ตุลาคม 2561
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 กันยายน 2561
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 27 สิงหาคม 2561
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 20 สิงหาคม 2561
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 20 สิงหาคม 2561
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 19 กรกฎาคม 2561
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 25 มิถุนายน 2561
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 18 มิถุนายน 2561
17.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 6 มิถุนายน 2561
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 21 พฤษภาคม 2561
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 1 พฤษภาคม 2561
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 เมษายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.