ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET 22 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 New ประกาศรายชื่อ OET 19 พฤษภาคม 2562
2.) แจ้งผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ให้มาเข้ารับการทดสอบในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 ดังรายชื่อที่แนบ ประกาศรายชื่อ OET 4 เมษายน 2562
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 มีนาคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 กุมภาพันธ์ 2562
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ OET 23 มกราคม 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 16 มกราคม 2562
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 11 มกราคม 2562
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 16 พฤศจิกายน 2561
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 17 ตุลาคม 2561
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ OET 27 กันยายน 2561
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ OET 19 กรกฎาคม 2561
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 18 มิถุนายน 2561
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ OET 21 พฤษภาคม 2561
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 2 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
17.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 3 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
20.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.