ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562
2.) รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EDO รหัส 61 New 21 มิถุนายน 2562
3.) ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน ทดสอบทางด้านภาษาและอบรมของสถาบันภาษาฯ 18 มิถุนายน 2562
4.) กำหนดการของนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 12 มิถุนายน 2562
5.) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการรอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน - พม่า) หลักสูตร 30 ชั่วโมง 11 มิถุนายน 2562
6.) เปิดรับลงทะเบียน สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 11 มิถุนายน 2562
7.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 4 มิถุนายน 2562
8.) รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 1 พฤษภาคม 2562
9.) ขั้นตอนการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนจบ 24 เมษายน 2562
10.) ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักศึกษา มร.ชร. 24 เมษายน 2562
11.) ประกาศงดกาเรียนการสอน 31 มีนาคม 2562
12.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 14 มีนาคม 2562
13.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2562
14.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 30 ชั่วโมง 16 มกราคม 2562
15.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) 9 พฤศจิกายน 2561
16.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) 9 พฤศจิกายน 2561
17.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาพม่า) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 7 พฤศจิกายน 2561
18.) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 6 พฤศจิกายน 2561
19.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561
20.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 60 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET และภาษาไทยก่อนจบ ETT 19 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.