ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 38 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT New 1 พฤษภาคม 2562
2.) ขั้นตอนการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนจบ 24 เมษายน 2562
3.) ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักศึกษา มร.ชร. 24 เมษายน 2562
4.) ประกาศงดกาเรียนการสอน 31 มีนาคม 2562
5.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 14 มีนาคม 2562
6.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2562
7.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 30 ชั่วโมง 16 มกราคม 2562
8.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) 9 พฤศจิกายน 2561
9.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) 9 พฤศจิกายน 2561
10.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาพม่า) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 7 พฤศจิกายน 2561
11.) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 6 พฤศจิกายน 2561
12.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561
13.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 60 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET และภาษาไทยก่อนจบ ETT 19 ตุลาคม 2561
14.) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. 17 ตุลาคม 2561
15.) แจ้งเลื่อนการอบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
16.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 8 ตุลาคม 2561
17.) ประกาศ สถาบันภาษาฯเปิดรับนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2561
18.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 25 กันยายน 2561
19.) แบบสำรวจความต้องการอบรมการใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
20.) แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.