เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

6 พฤศจิกายน 2561 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 (เสาร์ – อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (รับจำนวน 30 คน/กลุ่ม)


ปิดรับการลงทะเบียน (จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเต็มแล้ว)


หมายเหตุ :
 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคะแนนพิเศษในการทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET)
 2. เกณฑ์การผ่านกิจกรรม = 80%
 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. สถาบันภาษาฯ จะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม กรณีมีผู้สละสิทธิ์ตามข้อ 4 (สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทัน)
 6. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสถานที่ดำเนิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 7. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ คือผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป (รับจำนวน 30 คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.