ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561

1 พฤศจิกายน 2561 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคะแนนพิเศษในการทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
2. เกณฑ์การผ่านกิจกรรม = 80%
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. เนื่องจาก นศ.ลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำในแต่ละกลุ่ม สถาบันภาษาฯ จึงจัดลำดับรายชื่อของ นศ.ตามไฟล์เอกสารประกาศรายชื่อดังแนบ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.