วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ตามเกณพ์ TCI กลุ่มที่ 2

13 พฤศจิกายน 2561 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มเสนอบทความฯ ดังเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

ปิดรับบทความฯ เนื่องจากมีบทความเต็มจำนวนที่รับแล้ว


ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.