วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ตามเกณพ์ TCI กลุ่มที่ 2

4 มีนาคม 2562 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความทางระบบออนไลน์ ได้ที่ :

https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/user/register


หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.