กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2561
Date : 6 พฤศจิกายน 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง ณ อาคารเรียนรวม 100 ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.