โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 9 กันยายน 2561
Date : 3 กันยายน 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้มีความพร้อมต่อเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จัดอบรม ณ ห้อง พยอม อินทนิล และนนทรี เมื่อวันที่ 3 - 9 กันยายน 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.