ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 34 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ลงประกาศ
1.) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 รายการ 6,000 บาท 7 พฤษภาคม 2561
2.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 9,855 บาท 3 พฤษภาคม 2561
3.) ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 23,660 บาท 1 พฤษภาคม 2561
4.) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 12,800 บาท 24 เมษายน 2561
5.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 2,250 บาท 3 เมษายน 2561
6.) ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ 11,515 บาท 1 เมษายน 2561
7.) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 79,000 บาท 21 มีนาคม 2561
8.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 15,768 บาท 14 มีนาคม 2561
9.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 12 มีนาคม 2561
10.) ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 21,000 บาท 9 มีนาคม 2561
11.) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2,970 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2561
12.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 11,610 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2561
13.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 7,290 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
14.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 3,990 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
15.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 735 บาท 26 มกราคม 2561
16.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 13,140 บาท 18 มกราคม 2561
17.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 14,454 บาท 18 มกราคม 2561
18.) ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 39,950 บาท 18 มกราคม 2561
19.) ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 43,190 บาท 18 มกราคม 2561
20.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ 13,825 บาท 22 ธันวาคม 2560
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries