ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 34 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ลงประกาศ
1.) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 รายการ 6,000 บาท 7 พฤษภาคม 2561
2.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 9,855 บาท 3 พฤษภาคม 2561
3.) ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 23,660 บาท 1 พฤษภาคม 2561
4.) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 12,800 บาท 24 เมษายน 2561
5.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 2,250 บาท 3 เมษายน 2561
6.) ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ 11,515 บาท 1 เมษายน 2561
7.) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 79,000 บาท 21 มีนาคม 2561
8.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 15,768 บาท 14 มีนาคม 2561
9.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 12 มีนาคม 2561
10.) ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 21,000 บาท 9 มีนาคม 2561
11.) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2,970 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2561
12.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 11,610 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2561
13.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 7,290 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
14.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 3,990 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
15.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 735 บาท 26 มกราคม 2561
16.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 13,140 บาท 18 มกราคม 2561
17.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 14,454 บาท 18 มกราคม 2561
18.) ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 39,950 บาท 18 มกราคม 2561
19.) ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 43,190 บาท 18 มกราคม 2561
20.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ 13,825 บาท 22 ธันวาคม 2560
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.