ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP

ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP 2 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP วันที่ลงประกาศ
1.) อัตราค่าลงทะเบียนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP 8 กุมภาพันธ์ 2561
2.) เกณฑ์การเทียบคะแนนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ToEFL ITP 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.