ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ 8 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ 31 พฤษภาคม 2562
2.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 2 มกราคม 2562
3.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2 มกราคม 2562
4.) ประกาศ การเทียบคะแนน CRRU-CEFR TEST 17 กันยายน 2561
5.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (OET) 8 กุมภาพันธ์ 2561
6.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (BTT) 8 กุมภาพันธ์ 2561
7.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (EET) 8 กุมภาพันธ์ 2561
8.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ETT) 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.