ติดต่อหน่วยงาน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0-5377-6000 ต่อ 1482
0-5377-6031

โทรสาร

0-5377-6031

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.