สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

โทรศัพท์ : 053-776031

E-mail : adisorn.pra@crru.ac.th

การทดสอบทางด้านภาษา / Testing


ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการการทดสอบ TOEFL

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ TOEIC

    - No Data -
more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ CRU-THAI TEST

more..

การอบรมทางด้านภาษา / Training


ปฏิทิน / Calendar

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand